Zendingen en retourzendingen

Verzending van uw pakket

Verzendkosten:

In Almere worden gratis bezorgd. Buiten Almere kunnen producten worden verzonden, dit in overleg met de afnemer.
Het bedrag van de bezorgkosten wordt altijd op voorhand kenbaar gemaakt aan de afnemer.

Voor buiten Nederland gelden andere regels. Afhankelijk van het land en de afstand kan de aanbieder en afnemer een overeenkomst sluiten

Behoud van eigendom:

De goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat de gehele betaling is voldaan. Bij het niet tijdig betalen na levering worden extra kosten in rekening gebracht. Bij het in gebreke blijven van betaling zullen de goederen teruggehaald worden op kosten van de afnemer. De terug te halen goederen dienen in dezelfde staat te zijn als bij levering. Is dat niet het geval, dan verplicht de afnemer zich deze producten alsnog te betalen.

Bij het nalaten van betaling zal een incassobureau verzocht worden het nog te betalen bedrag te innen. De kosten van het incassobureau komen op lasten van de afnemer.

(Wie producten afneemt, gaat akkoord met de voorwaarden)

Alle prijzen op de webshop zijn onder voorbehoud van spel- en typefouten.