Algemene voorwaarden

Difference uitlaatservice

Algemene voorwaarden/overeenkomst

 

Art. 1. Difference heeft het recht om bij het niet goed functioneren in de groep te kiezen voor een andere manier van uitlaten of beëindigen van de overeenkomst.

De eigenaar/verzorger verklaart dat de hond los mag/kan lopen.

De eigenaar/verzorger verklaart dat de hond is gechipt.

De eigenaar/verzorger verklaart dat de hond in goede gezondheid verkeert en de entingen die jaarlijks nodig zijn heeft gehad, evenals een preventieve behandeling tegen wormen, vlooien en teken.

De eigenaar/verzorger dient de ziektegeschiedenis van de hond te vermelden tijdens het intake gesprek en voor de uitlaatbeurt te melden dat de hond ziek of loops is. Honden waarvan dit niet gemeld wordt gaan voor eigen risico van de eigenaar/verzorger mee.

Indien de noodzaak bestaat dat de hond medische zorg nodig heeft, wordt in overleg of bij nood direct een dierenarts ingeschakeld. De kosten daar uit voortvloeiend zijn geheel voor rekening van de eigenaar/verzorger van de hond.

Difference is niet aansprakelijk voor geleden schade aan uw hond, schade aan derden door uw hond veroorzaakt, schade door derden aan uw hond veroorzaakt, in welke vorm dan ook.

De eigenaar/verzorger verklaart dat hij/zij een WA verzekering heeft waarin de hond is opgenomen.

 

Art. 2. Difference is niet aansprakelijk voor:

–  geleden schade aan uw hond tijdens het vervoer, in welke vorm dan ook;

–  het, ondanks genomen voorzorgsmaatregelen, weglopen of overlijden van    de hond;

–  de daden die de hond verricht op het moment dat de hond alleen thuis        is.

 

Art. 3. Difference gaat hiermee naar de klant toe een overeenkomst aan dat de afgegeven sleutel zorgvuldig wordt bewaard, niet met adres wordt gelabeld, het adres alleen in mijn adressenbestand staat.

 

Art. 4. Difference is niet aansprakelijk voor eventuele inbraak of schade in het huis van de eigenaar/verzorger, tenzij aantoonbare nalatigheid van Difference aan de orde is.

 

Art. 5. Difference werkt met een voordeelstrippenkaart geldig voor een tijdsduur van 6 maanden na aanschaf datum.

De strippenkaart is niet overdraagbaar aan derden. Op verkochte kaarten vind geen restitutie plaats (met uitzondering bij overlijden van de hond).

Betaling á contant voor de uitlaatbeurt of voor aanvang van de strippenkaart door overmaking naar de bankrekening.

 

Art. 6. Indien een afspraak niet doorgaat, dient dit 24 uur van te voren te worden gemeld. Difference heeft het recht bij niet tijdig afzeggen de afspraak in rekening te brengen.

Bij ziekte van de uitlater of zeer extreme weersomstandigheden kan de uitlaatbeurt komen te vervallen.

Difference behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen, te wijzigen of te schrappen wanneer dit nodig wordt geacht, zonder opgaaf van redenen.

 

Op deze algemene voorwaarden/overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Aan fouten in alle vormen van schrijven door Difference kan u geen rechten ontlenen en tarieven zijn te allen tijde onder voorbehoud.

 

Wanneer uw hond meegaat met Difference gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.