Algemene voorwaarden

Difference

Algemene voorwaarden/overeenkomst

Art. 1. Difference heeft het recht om bij het niet goed functioneren in de groep te kiezen voor een andere manier van uitlaten of beëindigen van de overeenkomst.

De eigenaar/verzorger verklaart dat de hond los mag/kan lopen.

De eigenaar/verzorger verklaart dat de hond is gechipt.

De eigenaar/verzorger verklaart dat de hond in goede gezondheid verkeert en de entingen die jaarlijks nodig zijn heeft gehad, evenals een preventieve behandeling tegen wormen, vlooien en teken.

De eigenaar/verzorger dient de ziektegeschiedenis van de hond te vermelden tijdens het intake gesprek en voor de uitlaatbeurt te melden dat de hond ziek of loops is. Honden waarvan dit niet gemeld wordt gaan voor eigen risico van de eigenaar/verzorger mee.

Indien de noodzaak bestaat dat de hond medische zorg nodig heeft, wordt in overleg of bij nood direct een dierenarts ingeschakeld. De kosten daar uit voortvloeiend zijn geheel voor rekening van de eigenaar/verzorger van de hond.

Difference is niet aansprakelijk voor geleden schade aan uw hond, schade aan derden door uw hond veroorzaakt, schade door derden aan uw hond veroorzaakt, in welke vorm dan ook.

De eigenaar/verzorger verklaart dat hij/zij een WA verzekering heeft waarin de hond is opgenomen.

 

Art. 2. Difference is niet aansprakelijk voor:

-                      geleden schade aan uw hond tijdens het vervoer, in welke vorm dan ook;

-                      het, ondanks genomen voorzorgsmaatregelen, weglopen of overlijden van de hond;

-                      de daden die de hond verricht op het moment dat de hond alleen thuis is.

Art. 3. Difference gaat hiermee naar de klant toe een overeenkomst aan dat de afgegeven sleutel zorgvuldig wordt bewaard, niet met adres wordt gelabeld, het adres alleen in mijn adressenbestand staat.

Art. 4. Difference is niet aansprakelijk voor eventuele inbraak of schade in het huis van de eigenaar/verzorger, tenzij aantoonbare nalatigheid van Difference aan de orde is.

Art. 5. Difference werkt met een voordeelstrippenkaart geldig voor een tijdsduur van 6 maanden na aanschaf datum.

De strippenkaart is niet overdraagbaar aan derden. Op verkochte kaarten vind geen restitutie plaats (met uitzondering bij overlijden van de hond).

Betaling á contant voor de uitlaatbeurt of voor aanvang van de strippenkaart door overmaking naar de bankrekening.

Art. 6. Indien een afspraak niet doorgaat, dient dit 24 uur van te voren te worden gemeld. Difference heeft het recht bij niet tijdig afzeggen de afspraak in rekening te brengen.

Bij ziekte van de uitlater of zeer extreme weersomstandigheden kan de uitlaatbeurt komen te vervallen.

Difference behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen, te wijzigen of te schrappen wanneer dit nodig wordt geacht, zonder opgaaf van redenen.

Op deze algemene voorwaarden/overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aan fouten in alle vormen van schrijven door Difference kan u geen rechten ontlenen en tarieven zijn te allen tijde onder voorbehoud.

 

Wanneer uw hond meegaat met Difference gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. 

Privacyverklaring

Difference, kan persoonsgegevens over u verwerken, door dat u gebruik maakt van onze diensten.

Difference kan de volgende persoonsgegevens verwerken.

  • Uw voor en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Gegevens over u huisdier

Difference verwerkt uw gegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om vraagt, of om u schriftelijk (mail/post) te kunnen benaderden als u daar om vraagt.

Daarnaast kan Difference uitlaatservice uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomt /opdracht of nieuwsbrief.

Difference uitlaatservice bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Difference verwerkt uw persoonsgegevens alleen aan derde indien nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Difference maakt gebruik van google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken.

Deze gegevens worden door google verwerkt .

Lees het privacy beleid van google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Difference te verstrekken.

Difference heeft google geen toestemming gegevens om via Difference verkregen informatie te gebruiken voor andere google-diensten.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar differenceuitlaatservice@gmail.com.

Difference zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Difference neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, tegen te gaan.

 

De website van Difference maakt gebruik van betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.