Algemene voorwaarden voeding

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIER VOER

Algemene voorwaarden Difference uitlaatservice.

De algemene voorwaarden gelden voor zowel Nederland als voor de landen aan wie te leveren door:

  • Difference uitlaatservice, P. Smit, gevestigd te Almere, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 52620743 en BTW-nr. NL00.33.64.59.21 B01 hierna te noemen aanbieder.
  • De particulieren die de producten kopen, hierna te noemen afnemer.

Bestellingen:

De bestellingen geschieden via de website; www.differenceuitlaatservice.nl, per e-mail naar differenceuitlaatservice@gmail.com, per telefoon 06-14862446 of rechtstreeks.

Bestellingen dienen schriftelijk of per e-mail ingediend te worden. Alleen volledig ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen.

Indien particulieren telefonisch bestellen, ontvangt men een ingevuld bestelformulier of de factuur waarna deze ondertekend voor akkoord, zal terugzenden.

Levering:

Levering van de goederen geschiedt in onderling overleg.

Afhankelijk van de voorraad van de aanbieder worden de goederen zo spoedig mogelijk afgeleverd.

Indien de producten niet uit voorraad leverbaar zijn door de aanbieder, dan moeten deze eerst bij de fabrikant besteld worden. De inkoop van de voorraad door de leverancier is afhankelijk van de afnemers. Doordat de goederen van de leverancier uit Italië komen, is het mogelijk dat er rekening gehouden moet worden met enige weken levertijd voor de goederen die nog niet uit voorraad leverbaar zijn. Hiervoor is de aanbieder niet aansprakelijk.

Voor de goederen die uit voorraad geleverd kunnen worden, zorgt de aanbieder ervoor dat de bestelling van de goederen zo spoedig mogelijk bij de afnemer komt.

Levertijd voor bestellingen in Nederland geldt:

  • kleine bestellingen aan particulieren van binnen één week tot maximaal twee weken (uit voorraad).
  • bestellingen die niet direct uit voorraad geleverd kunnen worden, zal de levering afhankelijk zijn van de fabrikant. De aanbieder meldt dit te allen tijde aan de afnemer.
  • bestellingen aan bedrijven zoals fokkers, kennels en pensions, van binnen één week tot 3 weken, afhankelijk van de grootte van de bestelling en afhankelijk van de voorraad van de aanbieder. Naarmate de afnemer met regelmaat zijn bestellingen doet, zal de levering vlotter verlopen dan hierboven is aangegeven.

Levertijd voor bestellingen buitenland geldt:

  • bestellingen vanuit het buitenland zal, afhankelijk van het land, de periode en de hoeveelheid alleen geleverd kunnen worden op afspraak en in onderling overleg. De aanbieder behoudt zich het recht om van de bestelling af te zien in verband met evt. te hoge transportkosten. De transportkosten komen voor rekening van de afnemer.
  • afname en levering per kwartaal mogelijk, op afspraak en in onderling overleg, op contractbasis.

Producten:

De producten worden zo geleverd zoals ze van de fabrikant komen. Aan de producten wordt niets meer aan toegevoegd of veranderd. De aanbieder treft geen enkele schuld als er door onvoorziene en of onbekende oorzaken iets met het product zou blijken te zijn. Indien het aantoonbaar is dat er werkelijk iets met het product is, zal de aanbieder de fabrikant op de hoogte stellen en informatie hierover vragen. De aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van het product.

Betaling:

Betaling van de te leveren goederen na bestelling geschiedt:

  • Contant bij aflevering van goederen aan particulieren en aan bedrijven met kleine bestellingen.
  • Vooruitbetaling per bank na de factuur ontvangen te hebben; de goederen worden geleverd zodra de betaling op rekening staat van de aanbieder.
  • Voor grote bestellingen door bedrijven geschiedt de betaling geheel vooruit na orderbevestiging of toezending van de factuur door de aanbieder of

° 50% van het totaalbedrag vooruit na orderbevestiging of toezending van de factuur en het restant (zijnde 50%) bij aflevering van de goederen (dit alleen in onderling overleg).

Al het bovengenoemde geldt voor de goederen die uit voorraad van de aanbieder leverbaar zijn.

Zijn de goederen niet uit voorraad van de aanbieder leverbaar en moet het besteld worden bij de fabrikant, dan zal de aanbieder de afnemer hiervan telefonisch of schriftelijk (per brief of per e-mail) op de hoogte brengen daar de termijn van bestelling – bezorging kan afwijken. Zodra de aanbieder weet wanneer de goederen geleverd kunnen worden, ontvangt de afnemer schriftelijk (per brief of per e-mail) of telefonisch bericht van de aanbieder. Na volledige betaling van de te leveren goederen en staat dit op rekening van de aanbieder, pas dan worden de goederen besteld en geleverd volgens afspraak.

De betalingsvormen zoals hierboven beschreven, blijven van kracht. De afnemer verplicht zich de bestelde goederen af te nemen.